Rådgivning

Telefonrådgivning

Vill du ställa frågor, ventilera funderingar eller kanske följa upp din träning mellan lektionstillfällena? Jag får väldigt många spännande träningsfrågor via e-post och Facebook och vill gärna vara till hjälp om jag kan. Det går dock ofta mycket snabbare och smidigare för mig om vi kan ta det muntligt så att jag kan ställa följdfrågor och få kompletterande information av dig direkt. Rådgivningssamtal under 30 minuter är gratis.

Boka djur
TimeCenter

 

Beteendeproblemskonsultation

Hästen gör ingenting för att vara dum utan försöker efter bästa förmåga att lösa den situation som den hamnat i. Om det känns som att tillvaron med din häst inte är så harmonisk och konfliktfri som du skulle önska så hjälper jag dig gärna att försöka hitta en lösning på problemet.

En mer genomgripande beteendeutredning innehåller både intervjuer med de människor som är berörda samt observationer av problemsituationen.

Kontakta mig för mer information om hur detta går till samt för att få prisuppgift.