Att lära sig belöningsbaserad träning

Jag vet att några reagerat på att jag numera är så ovillig och svårövertalad att komma ut och ge enstaka lektioner i belöningsbaserad hästträning. Jag ska försöka förklara varför. Självklart är jag jätteglad över att träffa människor som är nyfikna på detta sätt att träna men jag vill samtidigt att de ska ha tillräckligt goda förutsättningar att faktiskt lyckas. Annars har jag snarast skrämt bort någon i stället för att inspirera till fortsatt lärande. Att lära sig träna belöningsbaserat är inget som man gör på ett par lektioner utan det är lite som att lära sig ett nytt språk med sin häst – Ett fantastiskt språk men det kräver en del tid och engagemang om man vill kunna kommunicera ordentligt och göra mer än att bara ”fråga efter vägen och beställa in en öl” på det nya språket.

För att veta om man tycker att belöningsbaserad träning är tillräckligt intressant för att vilja lära sig så måste man såklart få se och få prova. Man får dock inte alltid den bästa upplevelsen genom att prova med sin egen häst. En del hästar blir nämligen lite för överexalterade precis i början och en del är istället svårmotiverade innan de lärt sig hur det nya sättet att kommunicera på går till. Att lära sig själv är en sak och att lära ut till sin häst är något annat! Jag har därför försökt se till att det finns lämpliga alternativ för såväl den som vill prova på, som den som verkligen vill lära sig och som vill introducera sin häst på bästa sätt. Se kurssidorna för en översikt. Hoppas att ingen tappar intresset av att jag nu har blivit ännu tydligare med att man behöver vara beredd på att investera tid för att träna belöningsbaserat. Tid som dock förhoppningsvis ska kännas både rolig och givande att lägga ner på sin hästträning!